Ajuntament

 Joan Manel Palau GonzálezAlcalde
TOTS SOM CASERES/ACORD MUNICIPAL Joan Manel Palau González - Veure fitxa ​Francesc Sabaté Puchol - Veure fitxa ​Esther D. Palau Gasulla - Veure fitxa ​Ariadna Ruiz Romero - Veure fitxa ​Margot Puchol Martínez- Veure fitxa
El codi de conducta d'alts càrrecs i bon govern marca els valors, principis i normes de conducta a les que s'han d'atenir els alts càrrecs de l'ens.Aquest, al mateix temps, també marca quines són les obligacions i regles sobre la qualitat dels serveis i el funcionament de l'Administració d'acord...
En el següent enllaç al portal de transparència trobareu la descripció dels òrgans de govern de l'ajuntament de Caseres, quines competències  tenen cadascun d'ells i qui en forma part. 
En breus es publicarà el Pla d'Actuació Municipal del mandat 2023-2027.  En construcció...
Si necessiteu conèixer algun aspecte relacionat amb la normativa municipal d'aquest ajuntament aquí trobareu tota la documentació oficial. 
El dret d’accés és el segon eix fonamental de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquest eix serveix de complement a la transparència que s’aconsegueix amb les obligacions de publicitat activa. Qualsevol persona que consulta un portal...
EBOP Podeu consultar les publicacions sobre Caseres al BOP de la Diputació de Tarragona.Publicacions d'enguany DOGCPodeu consultar les publicacions sobre Caseres del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.Publicacions al DOGC
                  Edita: Ajuntament de Caseres149 pàginesDipòsit Legal T-341/2014Preu: 10 euros
Ajuntament de Caseres Plaça d'Espanya, 4 Telèfon: 977431909 - 646283483 Fax: 977431887 e-mail: aj.caseres@altanet.org 
Subscriure a
Menu

Menú principal