Noticies

27/05/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Caseres, una subvenció excepcional per import de 80.000,00 euros per dur a terme l'actuació "Millora de camins municipals amb danys". Anualitat 2023.
30/04/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Caseres, una subvenció nominativa per import de 105.000,00 euros per dur a terme l'actuació "Adequació sala de vetlles i il·luminació exterior". Anualitat 2023.
26/03/2024
La Diputació de Tarragona subvenciona a l'Ajuntament de Caseres, pels interessos de préstec, la quantitat de 7.000,00 euros corresponent a l'anualitat 2023.
14/03/2024
La Diputació de Tarragona subvenciona a l’Ajuntament de Caseres, per a la contractació d’actuacions o activitats incloses al Catàleg per a Programacions Culturals dels Ens Locals (E-catàleg). L’import màxim a rebre per l’Ajuntament de Caseres per aquest concepte durant l’exercici 2024 ascendeix a...
08/02/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Caseres una subvenció de 19.758,94 € pel finançament de projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania de caràcter singular. Convocatòria any 2023. Les activitats finançades han estat: Cinema Municipal. Fira del Tocino. Taller...
02/02/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Caseres una subvenció de 9.691,00 € pel finançament d'actuacions de gestió de residus, exercici 2023.
12/01/2024
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Caseres una subvenció de 9.177,79 € pel finançament d'actuacions de gestió de protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals...
22/12/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Caseres una subvenció de 90.000,00 € per l'adquisició de l'habitatge de Pl. Espanya, 5 de Caseres, dins la convocatòria per desenvolupar Polítiques Municipals d'Habitatge, convocatòria 2023.
15/12/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Caseres una subvenció de 860,18 € pel finançament d'actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics. Convocatòria 2023.
14/12/2023
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Caseres una subvenció de 8.443,00 € pel finançament d'actuacions de Medi Ambient i Protecció de la Salut Pública, línia 2, Socorrisme piscines, convocatòria 2023.

Pàgines

Menu

Menú principal