Subvencions Diputació de Tarragona

PROGRAMA:e-catàlegCONVOCATÒRIA:2022ACTUACIÓ:Actuacions e-catàlegIMPORT CONCEDIT:8.573,00 €  PROGRAMA:PAM 2020-2023CONVOCATÒRIA:2022ACTUACIÓ:Alberg-Casa de colòniesIMPORT CONCEDIT:169.041,07  PROGRAMA:PAM 2020-2023CONVOCATÒRIA:2022ACTUACIÓ:Alberg-Casa de colònies (interiorisme)IMPORT CONCEDIT:97.729...
PROGRAMA:e-catàlegCONVOCATÒRIA:2021ACTUACIÓ:Actuacions e-catàlegIMPORT CONCEDIT:8.573,00 €  PROGRAMA:Activitats culturals i d'interès ciutadàCONVOCATÒRIA:2021ACTUACIÓ:Activitats culturals i d'interès ciutadàIMPORT CONCEDIT:9.635,63  PROGRAMA:Excepcionals i per fenòmens meteorològicsCONVOCATÒRIA:...
Cultura PROGRAMA: Activitats culturals, esportives i educatives COVID 19 CONVOCATÒRIA: 2020 ACTUACIÓ: Activitats culturals i educatives 2020 IMPORT CONCEDIT: 7.000,00 € Cooperació amb els ens locals PROGRAMA: Excepcionals 2020 CONVOCATÒRIA: 2020 ACTUACIÓ: Arranjament Pl. Església per danys...
Cultura  PROGRAMAInversions en equipaments municipals d’interès ciutadàCONVOCATÒRIA2019ACTUACIÓAdequació piscina municipalIMPORT CONCEDIT5.000,00 €  PROGRAMAProgrames i activitats culturalsCONVOCATÒRIA2019ACTUACIÓActivitats culturals 2019IMPORT CONCEDIT4.962,98 €  PROGRAMAActivitats culturals i d’...
Cultura  PROGRAMAInversions en equipaments municipals d’interès ciutadàCONVOCATÒRIA2018ACTUACIÓAdequació i manteniment Casal municipalPRESSUPOST14.624,06 €IMPORT CONCEDIT5.000,00 €  PROGRAMAProgrames i activitats culturalsCONVOCATÒRIA2018ACTUACIÓActivitats culturals 2018PRESSUPOST29.216,30 €IMPORT...
 PROGRAMAPla d'Acció Municipal (PAM)CONVOCATÒRIA2017ACTUACIÓPavimentació i serveis al Ps de la FontPRESSUPOST135.520,00 €IMPORT CONCEDIT27.108,15 €
Subscriure a
Menu

Menú principal