Subvencions Diputació de Tarragona

Cultura PROGRAMA: Activitats culturals, esportives i educatives COVID 19 CONVOCATÒRIA: 2020 ACTUACIÓ: Activitats culturals i educatives 2020 IMPORT CONCEDIT: 7.000,00 € Cooperació amb els ens locals PROGRAMA: Excepcionals 2020 CONVOCATÒRIA: 2020 ACTUACIÓ: Arranjament Pl. Església per danys...
Cultura  PROGRAMAInversions en equipaments municipals d’interès ciutadàCONVOCATÒRIA2019ACTUACIÓAdequació piscina municipalIMPORT CONCEDIT5.000,00 €  PROGRAMAProgrames i activitats culturalsCONVOCATÒRIA2019ACTUACIÓActivitats culturals 2019IMPORT CONCEDIT4.962,98 €  PROGRAMAActivitats culturals i d’...
Cultura  PROGRAMAInversions en equipaments municipals d’interès ciutadàCONVOCATÒRIA2018ACTUACIÓAdequació i manteniment Casal municipalPRESSUPOST14.624,06 €IMPORT CONCEDIT5.000,00 €  PROGRAMAProgrames i activitats culturalsCONVOCATÒRIA2018ACTUACIÓActivitats culturals 2018PRESSUPOST29.216,30 €IMPORT...
 PROGRAMAPla d'Acció Municipal (PAM)CONVOCATÒRIA2017ACTUACIÓPavimentació i serveis al Ps de la FontPRESSUPOST135.520,00 €IMPORT CONCEDIT27.108,15 €
Subscriure a