Subvencions 2019

Cultura
  
PROGRAMAInversions en equipaments municipals d’interès ciutadà
CONVOCATÒRIA2019
ACTUACIÓAdequació piscina municipal
IMPORT CONCEDIT5.000,00 €
  
PROGRAMAProgrames i activitats culturals
CONVOCATÒRIA2019
ACTUACIÓActivitats culturals 2019
IMPORT CONCEDIT4.962,98 €
  
PROGRAMAActivitats culturals i d’interès ciutadà
CONVOCATÒRIA2019
ACTUACIÓCinema Municipal
IMPORT CONCEDIT 6.528,88
  
PROGRAMAActivitats culturals i d’interès ciutadà
CONVOCATÒRIA2019
ACTUACIÓXI Fira del Tocino
IMPORT CONCEDIT 6.056,25
  
Cooperació amb els ens locals
  
PROGRAMAPla d'Acció Municipal (PAM)
CONVOCATÒRIA2019
ACTUACIÓPavimentació i serveis al passeig de la Font
IMPORT CONCEDIT26.861,00 €
  
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori - SAM
  
PROGRAMAProtecció salut pública per a la seguretat en zones de bany
CONVOCATÒRIA2019
ACTUACIÓContractació socorrista
IMPORT CONCEDIT4.271,21 €
  
PROGRAMAMillora i equipament dels consultoris mèdics locals
CONVOCATÒRIA2019
ACTUACIÓConsultori mèdic
IMPORT CONCEDIT1.106,69 €
  
PROGRAMAMillora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà
CONVOCATÒRIA2019
ACTUACIÓControls de qualitat de l'aigua i altres despeses
IMPORT CONCEDIT2.204,86 €
  
PROGRAMAGestió espècies plaga i espècies invasores en espais públics
CONVOCATÒRIA2019
ACTUACIÓPeridomèstics
IMPORT CONCEDIT516,67 €
Subscriure a
Menu

Menú principal