Subvencions 2020

Cultura

PROGRAMA: Activitats culturals, esportives i educatives COVID 19
CONVOCATÒRIA: 2020
ACTUACIÓ: Activitats culturals i educatives 2020
IMPORT CONCEDIT: 7.000,00 €

Cooperació amb els ens locals

PROGRAMA: Excepcionals 2020
CONVOCATÒRIA: 2020
ACTUACIÓ: Arranjament Pl. Església per danys aiguats
IMPORT CONCEDIT: 50.000,00 €

PROGRAMA: Excepcionals 2020
CONVOCATÒRIA: 2020
ACTUACIÓ: Arranjament parcial c/ Cavallet per enfonsament
IMPORT CONCEDIT: 2.735,87 €

Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori

PROGRAMA: Protecció de la Salut Pública, amb motiu de la COVID19
CONVOCATÒRIA: 2020
ACTUACIÓ: COVID Salut Pública
IMPORT CONCEDIT: 8.024,80 €

PROGRAMA: Millora i equipament dels consultoris mèdics locals
CONVOCATÒRIA: 2020
ACTUACIÓ: Consultori mèdic
IMPORT CONCEDIT: 764,53 €

PROGRAMA: Millora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà
CONVOCATÒRIA: 2020
ACTUACIÓ: Controls de qualitat de l'aigua i altres despeses
IMPORT CONCEDIT: 3.238,20 €

PROGRAMA: Gestió espècies plaga i espècies invasores en espais públics
CONVOCATÒRIA: 2020
ACTUACIÓ: Peridomèstics
IMPORT CONCEDIT: 358,31 €

Subscriure a
Menu

Menú principal