Subvencions 2018

Cultura
  
PROGRAMAInversions en equipaments municipals d’interès ciutadà
CONVOCATÒRIA2018
ACTUACIÓAdequació i manteniment Casal municipal
PRESSUPOST14.624,06 €
IMPORT CONCEDIT5.000,00 €
  
PROGRAMAProgrames i activitats culturals
CONVOCATÒRIA2018
ACTUACIÓActivitats culturals 2018
PRESSUPOST29.216,30 €
IMPORT CONCEDIT4.745,02 €
  
PROGRAMAActivitats culturals i d’interès ciutadà
CONVOCATÒRIA2018
ACTUACIÓCinema Municipal
PRESSUPOST4.691,40 €
IMPORT CONCEDIT4.440,07 €
  
PROGRAMAActivitats culturals i d’interès ciutadà
CONVOCATÒRIA2018
ACTUACIÓX Fira del Tocino
PRESSUPOST7.581,00 €
IMPORT CONCEDIT7.296,17 €
  
Cooperació amb els ens locals
  
PROGRAMAPrograma específic millora xarxes bàsiques municipals i modernització equipaments informàtics "PEXI"
CONVOCATÒRIA2018
ACTUACIÓXarxa clavegueram al passeig de la Font
PRESSUPOST31.628,20 €
IMPORT CONCEDIT6.115,00 €
  
PROGRAMAPla d'Acció Municipal (PAM)
CONVOCATÒRIA2018
ACTUACIÓPavimentació i serveis al passeig de la Font
PRESSUPOST154.376,70 €
IMPORT CONCEDIT65.592,00 €
  
PROGRAMASubvencions Excepcionals
CONVOCATÒRIA2016
ACTUACIÓRenovació centres de comandament
PRESSUPOST7.088,00 €
IMPORT CONCEDIT4.650,88 €
Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori - SAM
  
PROGRAMAProtecció salut pública per a la seguretat en zones de bany
CONVOCATÒRIA2018
ACTUACIÓContractació socorrista
PRESSUPOST5.599,55 €
IMPORT CONCEDIT4.438,20 €
  
PROGRAMAMillora i equipament dels consultoris mèdics locals
CONVOCATÒRIA2018
ACTUACIÓConsultori mèdic
PRESSUPOST4.546,66 €
IMPORT CONCEDIT1.944,99 €
  
PROGRAMAMillora de la gestió i la qualitat de l'aigua de consum humà
CONVOCATÒRIA2018
ACTUACIÓControls de qualitat de l'aigua i altres despeses
PRESSUPOST3.589,85 €
IMPORT CONCEDIT2.873,57 €
  
PROGRAMANominativa
CONVOCATÒRIA2018
ACTUACIÓMillores en l'enllumenat públic
PRESSUPOST88.028,07 €
IMPORT CONCEDIT25.000,00 €
Subscriure a
Menu

Menú principal