Subvencions 2021

PROGRAMA:e-catàleg
CONVOCATÒRIA:2021
ACTUACIÓ:Actuacions e-catàleg
IMPORT CONCEDIT:8.573,00 €
  
PROGRAMA:Activitats culturals i d'interès ciutadà
CONVOCATÒRIA:2021
ACTUACIÓ:Activitats culturals i d'interès ciutadà
IMPORT CONCEDIT:9.635,63
  
PROGRAMA:Excepcionals i per fenòmens meteorològics
CONVOCATÒRIA:2021
ACTUACIÓ:Arranjament camí depòsits
IMPORT CONCEDIT:80.000,00 €
  
PROGRAMA:Excepcionals i per fenòmens meteorològics
CONVOCATÒRIA:2021
ACTUACIÓ:Redacció projecte-alberg-casa colònies
IMPORT CONCEDIT:10.000,00 €
  
PROGRAMA:Salud Pública
CONVOCATÒRIA:2021
ACTUACIÓ:Línia 1 i Línia 2
IMPORT CONCEDIT:21.604,29 €
  
PROGRAMA:Transició energètica i acció climàtica
CONVOCATÒRIA:2021
ACTUACIÓ:PAESC
IMPORT CONCEDIT:19.374,00 €
Subscriure a
Menu

Menú principal