Subvencions 2022

PROGRAMA:e-catàleg
CONVOCATÒRIA:2022
ACTUACIÓ:Actuacions e-catàleg
IMPORT CONCEDIT:8.573,00 €
  
PROGRAMA:PAM 2020-2023
CONVOCATÒRIA:2022
ACTUACIÓ:Alberg-Casa de colònies
IMPORT CONCEDIT:169.041,07
  
PROGRAMA:PAM 2020-2023
CONVOCATÒRIA:2022
ACTUACIÓ:Alberg-Casa de colònies (interiorisme)
IMPORT CONCEDIT:97.729,11
  
PROGRAMA:Activitats culturals i d'interès ciutadà
CONVOCATÒRIA:2022
ACTUACIÓ:Activitats culturals i d'interès ciutadà
IMPORT CONCEDIT:14.822,00
  
PROGRAMA:Nominativa
CONVOCATÒRIA:2022
ACTUACIÓ:Parc urbà per activitats esportives i culturals
IMPORT CONCEDIT:69.000,00
  
PROGRAMA:Polítiques locals d’habitatge (Línia A)
CONVOCATÒRIA:2022
ACTUACIÓ:Canvi coberta i condicionament pis
IMPORT CONCEDIT:30.000,00
  
PROGRAMA:Polítiques locals d’habitatge (Línia B)
CONVOCATÒRIA:2022
ACTUACIÓ:30.000,00
IMPORT CONCEDIT:Adquisició immoble
  
PROGRAMA:Salut Pública
CONVOCATÒRIA:2022
ACTUACIÓ:Entorns més resilients, segurs i saludables
IMPORT CONCEDIT:15.926,05
  
PROGRAMA:Transició energètica i Acció climàtica
CONVOCATÒRIA:2022
ACTUACIÓ:Línia 2 - PAESC
IMPORT CONCEDIT:12.290,61
  
PROGRAMA:Transició energètica i Acció climàtica
CONVOCATÒRIA:2022
ACTUACIÓ:Línia 4 - Residus
IMPORT CONCEDIT:9.805,32
  
PROGRAMA:Subvencions d'interessos de préstecs
CONVOCATÒRIA:2022
ACTUACIÓ:BBVA
IMPORT CONCEDIT:2.109,63
  
PROGRAMA:Subv. per digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis
CONVOCATÒRIA:2022
ACTUACIÓ:B I) Adeq. Espai i dotació d'equipaments digitals
IMPORT CONCEDIT:955,90
  
PROGRAMA:Subv. per digitalització, transformació i millora de la seguretat dels municipis
CONVOCATÒRIA:2022
ACTUACIÓ:C I) Implantació conjunt de mesures de l'ENS
IMPORT CONCEDIT:2.388,06
Subscriure a
Menu

Menú principal