Gimnàs Municipal

 

Al gimnàs municipal podran accedir els usuaris/es que de forma anticipada abonin la taxa corresponent per a l'ús i gaudiment de la instal·lació, d'acord amb les tarifes establertes en l'ordenança fiscal reguladora per la utilització del gimnàs municipal.

 

Reglament d'ús

 

Cartell informatiu

 

Full sol·licitud     

Subscriure a
Menu

Menú principal