Subvenció de la Diputació de Tarragona per la protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals. Convocatòria 2023.

12/01/2024

Subvenció de la Diputació de Tarragona per la protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals. Convocatòria 2023.

 

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Caseres una subvenció de 9.177,79 € pel finançament d'actuacions de gestió de protecció de la salut pública per al control sanitari de l'aigua de consum humà, l'aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, exercici 2023.

 

Menu

Menú principal