Subvenció Diputació de Tarragona per activitats culturals exercici 2024 (E-catàleg)

14/03/2024

Subvenció Diputació de Tarragona per activitats culturals exercici 2024 (E-catàleg)

 

 

La Diputació de Tarragona subvenciona a l’Ajuntament de Caseres, per a la contractació d’actuacions o activitats incloses al Catàleg per a Programacions Culturals dels Ens Locals (E-catàleg).  L’import màxim a rebre per l’Ajuntament de Caseres per aquest concepte durant l’exercici 2024 ascendeix a 15.324,55 euros.

Menu

Menú principal